Fotoclub PiXeL - Lidgeld


 

Het lidgeld bij Fotoclub PiXeL bedraagt € 70,00 op jaarbasis.

 

Wat krijg je hiervoor?

* ben je reeds aangesloten bij het CvB neem dan even contact op voor het aangepast lidgeld.

Waarom (verplicht) lidmaatschap van het CvB?

Via het CvB zijn alle leden verzekerd als amateurfotograaf (zowel BA, Rechtsbijstand als lichamelijke ongevallen).  Bijkomend voordeel is dat alle aangesloten leden kunnen deelnemen aan door het CvB georganiseerde wedstrijden en door hen georganiseerde opleidingen en activiteiten.  5x per jaar krijg je het magazine Beeld Express toegezonden met een pak informatie en een ruime blik op wat leeft binnen het domein van de beeldcultuur. Als club kunnen wij op onze beurt beroep doen op het CvB voor begeleiding bij workshops en andere activiteiten. (www.beeldexpressie.be)

Lidmaatschap OVU

Als club hebben wij er voor gekozen om de club aan te sluiten bij het Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie (OVU). Het lidmaatschap is vrijblijvend voor de leden, dit is geen verplichting. Het lidgeld van het OVU bedraagt 8,00 € en zal afzonderlijk worden afgerekend via de club.

Aangesloten leden krijgen hiervoor 6x per jaar een postversie van de OVU-Nieuwsbrief en 11x per jaar een digitale OVU-Nieuwsbrief. Daarnaast geeft het de aangesloten clubs en leden het recht om deel te nemen aan wedstrijden door het OVU of bij het OVU aangesloten clubs georganiseerd. (www.ovu.be)

 


Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

Vind ons leuk op Facebook!